"Bycie rodzicem to bycie kimś, kim chciałbyś by było Twoje dziecko."

Metoda kija i marchewki w wychowaniu dzieci

Każdemu rodzicowi zależy na tym, aby jego dziecko wyrosło na porządnego człowieka. Oczywiście nie wszystko zależy od samych opiekunów, jednak na początku to oni mają obowiązek odpowiednio ukierunkowywać swoje dziecko tak, by mogło ono w sposób poprawny funkcjonować w społeczeństwie. Wielu rodziców w procesie wychowania pociechy korzysta z intuicji, inni natomiast starają się kierować różnymi popularnie stosowanymi metodami. Jedną z metod jaka obecnie króluje w wielu domach, jest metoda kija i marchewki.

Czym jest kij, a czym marchewka?

Metoda ta o dość osobliwej nazwie, skrywa za sobą bardzo standardowe elementy wychowania dziecka. Kij wyobraża tutaj reprymendy bądź też kary, które otrzymuje dziecko za niewłaściwe zachowanie. Marchewka natomiast stanowi odpowiednik pochwał oraz zachęt, które są udzielane dziecku.

Oczywiście metoda ta powinna być stosowana w domu na zasadzie równoważni. Dziecko nie powinno być bezustannie karcone, ponieważ wówczas może stracić ono chęć do wykonywania jakichś zadań, jeśli ostatecznie gdy kończą się one niepowodzeniem, jest ono karane. Wiele pociech traktowanych zbyt surowo, zaczyna także ukrywać sporo rzeczy przed swoimi rodzicami. Mogą być to informacje na temat niepowodzeń w szkoleń czy też złych ocen.

Marchewka jest potrzebna podobnie jak i kij w każdym domu. By dziecko mogło nauczyć się odpowiedniego podejścia do życia, czasem musi zostać skarcone. Nie powinno mu jednak brakować również pochwał za sukcesy, nawet te niewielkie. Docenianie dziecka ma ogromny wpływ na jego późniejsze poczucie wartości i wiarę w samego siebie.

Różne podejścia dzieci

Założenia przyświecające metodzie kija i marchewki, są jednak dość ogólne. Dzieci natomiast mają różnorodne osobowości i charaktery, o czym bez wątpienia warto pamiętać. Dlatego podejście do nich, także powinno być elastyczne. Niektóre dzieci muszą być karcone w zdecydowanie większej mierze, ponieważ lubią psocić i mają bardzo trudny charakter. Niekiedy bez odpowiedniego skarcenia, nie chcą wykonywać podstawowych należących do nich obowiązków. W tym wypadku kij może nieco przeważać w ogólnym wychowaniu dziecka.

Na inne dzieci kij może natomiast w ogóle nie działać. Mogą one zamykać się w sobie gdy są karcone, a jedynie zachęty mogą skłaniać je do działania. Dzieci to mali ludzie, posiadający swój własny charakter i powoli kształtującą się osobowość. Tylko obserwując je można dokładnie określić, jaka metoda przy ich wychowywaniu sprawdzi się najlepiej.

Konsekwencja jest kluczem

Proces wychowania dziecka jest złożony jednak dość szybko można zaobserwować, jakie działania wobec dziecka przynoszą najlepsze rezultaty. Stosowanie konkretnych rozwiązań ma jednak sens tylko i wyłącznie wtedy, gdy rodzic jest konsekwentny. W innym wypadku dziecko będzie wiedziało jak może uniknąć ewentualnej kary bądź też jak zyskać szybko aprobatę w oczach swojego rodzica. Będzie miało również świadomość tego, że konsekwencje nigdy nie są ostateczne, a rodzic ulega w niektórych sytuacjach.

Konsekwentne karcenie dziecka bądź też udzielanie pochwał w odpowiednich momentach przyzwyczaja dziecko do tego, że musi ponosić ono ciężar swoich czynów i musi także naprawdę zasłużyć na nagrodę.