"Bycie rodzicem to bycie kimś, kim chciałbyś by było Twoje dziecko."

Dlaczego warto uczyć dzieci języków obcych?

Współczesny świat umożliwia nawiązywanie kontaktów i współpracę na tle międzynarodowym, jednak by było to możliwe, konieczne jest znalezienie nici porozumienia i pokonanie bariery, którą stanowi obcy język. Nauka języka innego niż polski występuje w szkołach od niepamiętnych lat do dziś, oferując coraz większe możliwości, w tym szeroką gamę zajęć dodatkowych a także uczestnictwa w szkołach językowych i kursach już od najmłodszych lat. Posługiwanie się więcej niż jednym obcym językiem niesie za sobą wiele korzyści, które można wykorzystać w codziennym życiu, pracy jak i podczas podróży.

Powody, dla których warto uczyć dzieci języków

Znajomość obcego języka to przyszłość, a nauka dzieci posiada wiele pozytywnych aspektów, związanych nie tylko ze poszerzaniem od małego zawodowych horyzontów. Uczestnictwo w lekcjach języka obcego od najmłodszych lat korzystnie wpływa na procesy myślowe i pamięciowe, dzięki czemu umysł rozwija się prawidłowo i zdolny jest do zapamiętywania coraz większej liczby danych. W prostszym ujęciu – nauka języka doskonale ćwiczy pamięć! Proces ten u młodych uczniów przebiega znacznie sprawniej, ponieważ młodsze osoby posiadają znacznie większą zdolność rozumienia ze słuchu, dzięki czemu nauka języka obcego przebiega na podobnym poziomie do nauki języka ojczystego. Ponadto przekazywanie wiadomości o języku kształci świadomość świata i innych kultur, a dziecko następnie lepiej radzi sobie z kontynuacją nauki podczas zajęć szkolnych.

Kiedy zacząć uczyć dzieci języków obcych?

Złota zasada określającą, w jakim wieku najlepiej rozpocząć naukę języka obcego jest prosta i znana od lat – im wcześniej, tym lepiej! Prawdą jest, że nauka od przedszkola będzie znacznie bardziej efektywna, ponieważ umysł młodego dziecka chłonie znacznie więcej niż umysł dorosłego i z łatwością przyswaja informacje – w tym znaczenia słówek. Powinno się pamiętać jednak, by było to przedstawiane w formie zabawy, by nie wywołać u dziecka negatywnych odczuć. Niekiedy w późniejszym okresie jest tak, że szkolny system zniechęca do nauki, jednak w przypadku rozpoczęcia nauczania w okresie przedszkolnym, dziecko nie jest tak świadome korzyści, które wynikają z nauki, chłonąc nowy język sprawnie i przyjemnie.

Korzyści komunikacyjne

Nauka języka przynosi wiele korzyści komunikacyjnych, a dzieci rozumieją, że służy on w celu porozumiewania się, dzięki czemu same nie stronią od wysławiania się właśnie w języku obcym. Nie stresują się przed wypowiedzią i nie posiadają obaw o popełnienie błędu, ponieważ jest to tak samo normalne, jak podczas wciąż przyswajanego języka ojczystego. Podobnie nie przejmują się, gdy czegoś zwyczajnie nie zrozumieją. Dzieci uczące się języków są znacznie bardziej otwarte i przebojowe, nie boją się podejmować prób odpowiedzi, a wręcz chętnie pokazują umiejętność nawiązania kontaktu.

Jak najlepiej uczyć dzieci języków obcych?

Najbardziej wygodną formą nauki jest zapisanie dziecka na zajęcia z języka obcego w przedszkolu, do którego uczęszcza i zna swoich towarzyszy. Jeśli jednak nie ma takiej opcji, warto poszukać szkół językowych dla dzieci, w których często mogą brać udział razem z rodzicami. Świetnym sposobem na zwiększanie umiejętności w warunkach domowych jest wspólne oglądanie i czytanie bajek w obcym języku, a także śpiewanie piosenek i recytowanie wierszyków. Można zainwestować w kursy dostępne na nośnikach cyfrowych lub komputerowe programy dedykowane nauce dla maluchów, a z pewnością takie działania przyczynią się dla polepszenia intelektualnego rozwoju dzieci.